O mně

Miluji přírodu, rostliny i zvířata . Bolí mě, když vidím nebo slyším, jak dokáže člověk s přírodou hanebně a trestuhodně zacházet. Jakoby si neuvědomoval, že je nejen její součástí, ale je na ní i přímo závislý . Od měla mě moji prarodiče žijící na venkově, jejichž jsme každý víkend navštěvovali, vedly k práci na zahradě ale i citlivosti k ní . Ano, jistý čas během dospívání se mi práce na zahradě znechutila, ale postupně jsem si k ní  nacházela vlastní cestu. Více přírodní a méně “kopající ” 🙂

Přestože jsem  vystudovala obor Zahradní a krajinná architektura v Nitře, jako zahradní architekta nepracuji. Po téměř třech letech strávených jako floristka v květinářství jsem o zahradách začala psát .Osm let jsem strávila jako interní redaktorka v časopise Pěkné bydlení. Objevila jsem, že existuje permakultura a zjistila, že její principy jsou mi velmi blízké svou nenásilnosťou a světe div se, logikou . Toposunulo i moje vnímání zeleně a práce s ní. Přírodu více respektuji a všímám si ji .

Chci, aby se rostliny i hmyz na naší rodinné zahradě měli dobře azkouším různé “nové” postupy, jako mulčování, vyvýšené záhony a intenzivnější kompostování . Určitě ale nejsem Permakulturní odborníkem.

Asi v roce 2014 jsem narazila na knížku o divokých jedlých rostlinách.Představa, že bych měla jíst stejnou “plevel”, jakou mě kdysi prarodiče posílali trhat pro králíky a slepice, mě nelákala. No možná proto, že jsme na univerzitě ochutnávali mladé listy buku nebo plody hlohu či tisu(pozor, při plodech tisu musíte vždy vyplivnout jedovatou černou pecku), převládla u mě zvědavost a já jsem se postupně pustila do ochutnávání některých “plevelů” a vymýšlení nových receptů .

Plusem bylo, že mnohé rostliny z koupené knížky jsem již bezpečně znala ze školy. Mým cílem je inspirovat i vás k citlivějšímu vnímání vlastní zahrady, k poznávání procesů, co se v ní odehrávají a k ochutnávce rostlin , které jste dosud nemilosrdně vyhazovali. Ne na každé takové rostlině lze vysloveně pochutnat, dokonce při ochutnání některých jsem úplně chápala, proč se neuchytily jako jedlé. No jiné se dají velmi dobřevyužít jako zpestření jídelníčku .

vaše Monika